Gå til sidens hovedinnhold

67 personer er siktet i stor politaksjon mot ulovlige våpen

Artikkelen er over 2 år gammel

67 personer er siktet og 2.361 våpen beslaglagt i en politiaksjon mot ulovlige våpen. Det er opprettet straffesaker mot flere ansatte i politiet og Forsvaret. Innlandet Politidistrikt har deltatt i etterforskningen.

(Oppland Arbeiderblad)

Politiet orienterte om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg onsdag. Det er Sør-Øst politidistrikt som har hatt «ansvaret» for saken, men Innlandet er blant politidistriktene som er involvert i etterforskningen.

Også Oslo og Agder har deltatt i etterforskningen av den gigantiske våpen-saken.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Se pressekonferansen her (går automatisk over i opptak)

Mangelfulle rutiner

Etterforskningen har avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret, og det er opprettet straffesaker mot flere som arbeider i begge felt.

–Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning i Sørøst politidistrikt.

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsing på tvers av flere politidistrikter for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge, sier Worpvik.

Svært omfattende

Arbeidet som er nedlagt i det politiet har døpt Operasjon Bonanza, er svært omfattende og grundig. Etterforskningen har pågått siden 2015 og ble igangsatt som en målrettet satsing ledet av Sørøst politidistrikt.

Politidistriktet har lagt ned store ressurser i etterforskningen, med bidrag fra blant annet politidistriktene Oslo, Øst, Agder og Innlandet. Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra det nasjonale samordningsorganet som skal bidra til å styrke politiets samlede innsats for bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

I Norge er det et stort antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregister, eller som skifter eier uten at dette blir oppdatert.

– Det er alvorlig når store mengder våpen ikke blir registrert på riktig eier i våpenregisteret. Samtidig er det viktig å understreke at de fleste våpnene dette gjelder, arves fra dødsbo, hvor etterlatte ikke har meldt inn nødvendige oppdateringer rundt eierskifte, sier Reif.

Våpensamlere

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket. Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen.

I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte, fortsatt blitt omsatt, og våpen som er underslått fra Forsvaret, er blitt solgt videre fram til 2016.

Kjell Johan Abrahamsen, som leder felles enhet for påtale i Sørøst politidistrikt, opplyser at 19 saker fortsatt under etterforskning i politidistriktet, mens 16 saker er oversendt andre politidistrikter. Ni personer er ilagt bøter i sakskomplekset, mens det er avsagt dom i 17 saker.

– Flere av sakene er i ferd med å påtaleavgjøres. To av sakene vi kom borti, er oversendt Spesialenheten for politisaker. Enheten har opprettet ytterligere to saker knyttet til én av dem, sier Abrahamsen.

Den strengeste straffen er fra Ringerike tingrett der de to tiltalte fikk tre og et halvt års fengsel hver. Den dommen er anket.

Dette er Operasjon Bonanza

Det er fire hovedområder innen sakskomplekset:

 • Salg av uregistrerte våpen
 • Underslag av våpen fra Forsvaret frem til 2016
 • Uriktig innmelding av deaktiverte våpen
 • Våpensamlere som innehar ulovlige samlinger

Ved utgangen av april er status følgende:

 • 2 361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)
 • 67 siktelser
 • Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret
 • Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet
 • 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt, derav én i Innlandet
 • 16 saker er oversendt andre politidistrikt, derav seks til Innlandet
 • 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen
 • 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen

Kilde: Politiet (pr. 23. mai 2019).Kommentarer til denne saken